Βιογραφικό

Απόφοιτος του University of Miami, Florida, με το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού και κάτοχος Master of Science στη Ρευστομηχανική.

Εργάστηκε με επιτυχία σε μεγάλα έργα υποδομών σε Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό ( Γερμανία, Ρουμανία). Επίσης επί σειρά ετών διετέλεσε στέλεχος διοίκησης και project manager σε Ελληνική Βιομηχανική εταιρεία ( Χαλυβουργία Θεσσαλίας ΑΣΕΕ) και Διευθυντής Παραγωγής σε πολυεθνική εταιρεία.

malamoulis dimitrios