Το Net Metering είναι μια νέα πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι καταναλωτές που κατασκευάζουν μια μικρή μονάδα φωτοβολταικων, θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Έστω ότι ο αυτοπαραγωγός/καταναλωτής παράγει ηλεκτρική ενέργεια 9.000 Kwh/έτος, και καταναλώνει 9.500KWh/ έτος. Στο τέλος του έτους με την εκκαθάριση του λογαριασμού, o καταναλωτής θα χρεωθεί τη δισφορά της παραγωγής και της κατανάλωσης δηλαδή μόνο 500KWh . Σε περίπτωση που παράξει επιπλέον ενέργεια από αυτή που έχει καταναλώσει, η περίσσεια ενεργείας θα παροχευθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς αποζημίωση.

Το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό, δεδομένου ότι ο αυτοπαραγωγός θα συμψηφίσει όχι μόνο το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει αλλά και όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις της ΔΕΗ (χρέωση χρήσης δικτύου, χρέωση χρήσης συστήματος κλπ) που είναι ανάλογες της ενέργειας που καταναλώνει. Έτσι, ουσιαστικά το όφελος που προκύπτει δεν είναι μόνο η χρέωση της ενέργειας αλλά και οι αντίστοιχες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Το πρόγραμμα του net metering είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον επενδυτή , αφού λογίζεται σε ενεργειακό επίπεδο (έναντι των διασυνδεδεμένων όπου η σύμβαση σύνδεσης είναι με συγκεκριμένη επιδοτούμενη τιμή) οπότε δεν υπάρχουν φόροι ή άλλες πρακτικές που να μπορούν να μειώσουν τα οφέλη της επένδυσης. Πρόσθετα η όποια αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική του ΔΕΔΔΗΕ δεν επηρεάζει το σύστημα, καθιστώντας τον επενδυτή ουσιαστικά ανεξάρτητο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας! Επίσης σε τυχόν αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμβαση συμψηφισμού είναι να υπάρχει ήδη μετρητής κατανάλωσης στο κτήριο ή το γήπεδο, όπου θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20kW, ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα. Όλοι οι αγρότες έχουν δικαίωμα ένταξης. Το ΦΒ σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε στέγες, ταράτσες κτιρίων ή σε ελέυθερους χώρους ανεξαρτήτως αν είναι ιδιόκτητα ή όχι. Σε περίπτωση ενοικίασης (νομιμης χρήσης) μπορεί επίσης να πραγνατοποιηθεί η εγκατάσταση χωρίς πρόβλημα.

Γενικά τα ΦΒ συστήματα που εγκαθίστανται με το πρόγραμμα του net metering, έχουν μια απόσβεση επένδυσης της ταξεως των 5-8 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας 24210-24531 και 24210-36363 ή ενημερωθείτε πληρέστερα με μια επίσκεψη στα γραφεία μας Μαγνήτων 146 με Σπυρίδη , 1ος όροφος.

Τα ισχύοντα ενδεικτικα τιμολόγια αυτή τη στιγμή είναι

 • Αφαιρώντας τα ΥΚΩ, ο συμψηφισμός θα γίνεται, για τον εμπορικό καταναλωτή (που υπάγεται στο εν λόγω τιμολόγιο) στα 0,165 €/kWh.
 • Χρόνος απόσβεσης: 5 – 6 έτη
 • Εμπορικό τιμολόγιο Γ21
 • Ετήσια κατανάλωση (kWh) 10.000
 • Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1021
 • Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0058
 • Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0228
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0182
 • ΕΦΚ (€/kWh) 0,0050
 • Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
 • ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0309
 • Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
  ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1857
  ΦΠΑ 0,0427
  ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,2284

 

 • Αφαιρώντας τα ΥΚΩ, ο συμψηφισμός θα γίνεται, για τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185€/kWh (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 • Χρόνος απόσβεσης: 7 – 8 έτη
 • Οικιακό τιμολόγιο
 • Ετήσια κατανάλωση (kWh) 4.500
 • Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1059
 • Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0059
 • Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0224
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0070
 • ΕΦΚ (€/kWh) 0,0022
 • Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
 • ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0263
 • Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
  ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1706
  ΦΠΑ 0,0221
  ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh)
  0,1927