Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αναφέρονται σε φωτοβολταϊκά συστήματα που δεν συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργούν ανεξάρτητα για την τροφοδοσία ενέργειας μιας συγκεκριμένης μονάδας ή εγκατάστασης.

Αυτό το είδος συστημάτων χρησιμοποιείται συνήθως σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο δίκτυο είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάνελ, μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας και αναγκαίο εξοπλισμό ρύθμισης και ελέγχου.

Κύρια χαρακτηριστικά των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων:

  1. Ανεξαρτησία από το Δίκτυο: Δεν χρειάζονται σύνδεση σε εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Αποθήκευση Ενέργειας: Διαθέτουν μπαταρίες για αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν και τις νυχτερινές ώρες ή όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.
  3. Αξιοπιστία: Σε περιοχές με αστάθεια ή απουσία δικτύου, αυτά τα συστήματα είναι αξιόπιστα για την παροχή σταθερής ενέργειας.
  4. Ανεξάρτητη Παραγωγή: Η παραγωγή ενέργειας από αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ανεξάρτητη από τις αλλαγές των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για επιχειρήσεις, κατοικίες σε απομακρυσμένες περιοχές, τηλεπικοινωνιακούς πύργους, αντλιοστάσια και άλλες εφαρμογές όπου η πρόσβαση σε ενέργεια είναι δύσκολη.