Η ομάδα μας

malamoulis dimitrios

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Msc.

Βιογραφικό

Malamouli stavroula

Σταυρούλα Κ. Μαλαμούλη

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. - Msc

Βιογραφικό

δημητριος μαλαμουλης

Δημήτριος Δ. Μαλαμούλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Κ.Π. Msc, ΜΒΑ

Βιογραφικό