Βιογραφικό

Απόφοιτος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εργάστηκε τόσο στην Αθήνα όσο και στο Βόλο σε Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες με εξειδίκευση στην μελέτη και κατασκευή κατοικιών.

σταυρούλα μαλαμουλη