Εγκατάσταση 85 kW στην Α ΒΙΠΕ Βόλου

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε ιδιόκτητο εργοστάσιο επεξεργασίας ξηρών καρπών στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου.. Τα ΦΒ στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση είναι Suntech 250W, και οι αντιστροφείς είναι ABB TRIO 27.6.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε σταθερο σύστημα της Προφιλοδομής. Η εγκατάσταση που είναι η πρώτη στην Ελλάδα ετέθη σε λειτουργία την 16 Σεπτεμβρίου του

2015.

certified