Φ/Β σε στέγη κατοικίας, ισχύος 10kW στα Βασιλικά Λάρισας

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε στέγη κατοικίας και αποθήκης στα Βασιλικά Λάρισας. Η ισχύς της εγκατάστασης είναι 9,84kW και το σύστημα στήριξης είναι αλουμινίου της Alumil, οι αντιστροφείς είναι 1 τριφασικός SMA10000TL, και τα πλαίσια είναι της Trina 240W. Η εγκατάσταση παραδόθηκε σε λειτουργία την 14η Μαϊου του 2012.