Φ/Β σε στέγη κατοικίας, ισχύος 8kW στo Βελεστίνο

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε στέγη κατοικίας στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Η ισχύς της εγκατάστασης είναι 8kW και το σύστημα στήριξης είναι αλουμινίου της Προφιλοδομής, οι αντιστροφείς είναι 1 τριφασικός SMA8000TL, και τα πλαίσια είναι της Suntech 245W. Η εγκατάσταση παραδόθηκε σε λειτουργία την 26η Ιουνίου του 2012.